Kaikkea uniikkia taloon kuin taloon

Ekologisuus & JOFIX

Ekologisuus www.jofix.suntuubi.com

PVC-muovi – kansanomaisesti vinyyli – on hyvä esimerkki perinteisestä, arkipäiväisestä, ainutlaatuisesta ja laajasti käytettävästä muovista.

Vinyyliaidan tai ulkoverhouksen valinta ulkoverhousmateriaaliksi on turvallinen ja ympäristöystävällinen.

Vinyylituotteiden elinkaari on pitkä, valmistus, käyttö ja vaativat vähän energiaa.

Norjalaisen ympäristöliike Bellonan raportissa todetaan, että nykyoloissa PVC:n käytön vähentäminen johtaa ympäristön tilan huononemiseen.

Vinyyli raaka-aineena

PVC:stä 57 % on lähtöisin ruokasuolasta (NaCl), joten raaka-aineesta alle puolet on peräisin raakaöljystä tai maakaasusta.

Vinyyliverhouksessa käytetty kloori (Cl) saadaan natriumkloridista, tuttavallisemmin ruokasuola, (NaCl = ruokasuola), joka on lähes ehtymätön luonnonvara. NaCl (natriumkloridi) hajotetaan elektrolyysin avulla, jonka päätuote on lipeä. Lipeää tarvitaan esim. selluloosan, paperin, lasin ja alumiinin valmistuksessa.

PVC:n valmistukseen käytetään elektrolyysin sivutuote kloori (Cl), joka olisi vaikea saada käytetyksi muihin tarkoituksiin. Vähän energiaa kuluttavana PVC:tä voidaan pitää sangen ympäristöystävällisenä materiaalina.

Käyttäminen

Vinyyliverhouksen käyttöikä on todella pitkä. Se ei vaadi maalausta, pinnoitusta tai suoja-aineiden lisäystä, jotka sisältävät haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, eli VOC-yhdisteitä.

Haihtuessaan ilmaan nämä orgaaniset yhdisteet (VOC-yhdisteet) vaikuttavat auringonvalon vaikutuksesta haitalliseen alailmakehän otsonin muodostumiseen.

Kierrätys

Vinyyliverhous on ekologinen ja turvallinen valinta.

Vinyylituotteet ovat kierrätyskelpoisia. Materiaali voidaan kierrättä ja valmistaa uusia muovituotteita.

Mikäli vinyyliverhous puretaan, ruuvikiinnityksen ansiosta se voidaan purkaa vahingoittamatta ja käyttää uudelleen.

Muovijäte, kuten muu kunnallinen kiinteä jäte, voidaan käsitellä kolmella eri tavalla: se voidaan viedä kaatopaikalle, polttaa tai kierrättää. PVC:tä on n. 0,5 painoprosenttia kunnallisen kokonaisjätteen joukossa.

Koska PVC on stabiili materiaali, se ei osallistu kaatopaikan kemiallisiin prosesseihin eikä saastuta kaatopaikkojen lähiympäristöä. Itse asiassa pehmitettyä PVC-kalvoa käytetään “suojakalvona”, kun halutaan estää vaarallisten aineiden vuotaminen pohjaveteen.

PVC-muovia voidaan myös polttaa ilman ympäristölle haitallisia seuraamuksia. Tutustu Tiedä Toimi Kysy Tarjous www.jofix.fi